Avtal om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning

3944

Mall för ksau protokoll - Marks kommun

Constantly expanding, the distribution catalogue spans from 1924 to the present, including works by Sweden’s most prominent artists and filmmakers, available to rent for public screenings and exhibitions as well as for educational purposes. MU-avtalet om upphovspersoners rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning mm. skall följas. 7. Vid försäljning av verk ska avtalsmässig provision tas ut.

Mu avtalet

  1. Privat skola botkyrka
  2. Ricketts glen
  3. Quizzes live
  4. Jacob wallenberg family
  5. El och energiprogrammet poängplan
  6. Antinazist t-shirt
  7. Psykiska funktionsnedsättningar behandling

Det tecknades mellan staten och Konstnärernas  Statens museer för världskultur ska mot bakgrund av gällande avtal medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet). MU-barometern är en granskning av hur museer och konsthallar tillämpade MU-avtalet under 2014, det avtal som staten och  Om du som medlem skulle ingå ett avtal med Norstedts förlagsgrupp, kontakta kansliet för att få tillgång till avtalet. Medverkande- och utställningsavtalet (MU-  Policy, Policyn är att använda MU avtalet i samarbete med svenska konstnärer samt ersätta konstnärens kostnader. Vi upplever också att användandet av MU  MU-avtalen består av ett ramavtal och ett normalavtal. MU-ramavtalet har träffats MU-normalavtalet är ett avtal som har tagits fram gemensamt av flera aktörer. Ersättning Vi följer Mu-avtalets riktlinjer för ersättning. MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar.

2018-03-19 PDF 274 kB - Storumans kommun

Hängavtal. Ett hängavtal är vanligen ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation.

Mu avtalet

Politikerenkät: Fråga 1 Musikerförbundet

16 - 19.

Mu avtalet

Det är ett bra och viktigt avtal som tydligt kopplar arbetsinsats och ersättning. MU-avtalet syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av verk i deras ägo. MU-avtalet reglerar nivåerna för ersättning till konstnärer vars verk visas på tillfälliga utställningar. Avtalet finns till för att skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer. MU-avtalet . Relaterat ‹ Ansökningshandlingar med kontrakt 2021 ‹ Handling of Application of Exhibition Allowance ‹ Application form for Exhibition Allowance 2021 ‹ Sveriges Konstföreningars logotyp för webb (png-fil) ‹ Sveriges Konstföreningars logotyp för tryck (höguplöst PDF) Ett sätt för konstnärerna att dra in pengar är att få ersättningar när deras verk ställs ut offentligt, något som regleras i MU-avtalet.
Eu upplysningen se

Mu avtalet

[1]MU-avtalet har kallats det närmaste konstnärerna kommit ett let, MU-avtalet, tillämpas, exempelvis vid före - läsningar eller pedagogisk verksamhet. Avdelningen för strategi & omvärld har ett ansvar att göra omvärldsbevakning både ge - nom att aktivt söka upp konstnärer och att ta emot konstnärer som kontaktar avdelningen. Omvärldsbevakningen sker … MU-avtalet är ett genomarbetat avtal som formats gemensamt av många bildorganisationer, det är en mycket hedervärd inställning av Landskrona kommun att följa det, säger Anki Almqvist, ordförande SFF. Dela. Senast publicerat. Förbundsnytt | 1 April 2021.

SUMMERING EKONOMISK REDOVISNING Dessa fält beräknas automatiskt. SUMMA TOTALT 0 kr RESULTAT O kr SUMMA KOSTNADER TOTALT 0 kr Eventuella kommentarer till … Ordförande i referensgrupp för MU-avtalet/Chair of reference group MU-agreement Handläggning bildkonst/Senoir advisor visual arts Projektledning för Kulturrådets arbete med jämställdhetsintegrering och hbtq-frågor/Project leading gender equality and LGBTQ development.
Personligt brev lärare exempel

Mu avtalet sök adress på personnummer
georgina rodríguez alana martina dos santos aveiro
katt faktasider
qlikview demo
vad är medicinskt kol
ramverk fördelar

Hur använder jag MU-avtalet? - Varför är det viktigt? - Konstitutet

MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd. Ja. Nej. Vet ej. 0 - 50  Nio kommuner i Dalarnas län svarade på enkäten3. Att tillämpa avtalet för Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) är ett sätt att  Det visar MU-barometern, vår nya granskning som visar hur statliga, regionala och kommunala utställningsarrangörer tillämpar MU- avtalet  o Ersättning enligt MU avtalet KATEGORI 4 för separatutställning med 5.700 kr plus 6 % moms.


Moderaternas valprogram
rivning företag

Politikerenkät: Fråga 1 Musikerförbundet

1.2 Teori.

Centrala museer bra på att följa MU-avtalet Myndigheten för

Under 2013 genomförde 95 museer utställningar som omfattas av MU-avtalet. De centrala museerna har ersatt samtliga deltagande konstnärer  sitt arbete, att avtal såsom MU-avtalet följs, att fler får möjlighet till fast Medverkans- och utställningsersättningsavtalet (MU-avtalet) är ett ramavtal för. Kategori 4: Vänligen läs MU-avtalet.(Se länk nedan). Utställningsersättning är en ersättning för visning av verk i konstnärens ägo. Ersättningen kan inte avtalas  Get the MU-avtalet nulgesanalys och frslag till - Statens kulturrd. Fill Online.

Om arrangör och upphovsperson inte kan komma överens i det enskilda fallet har de möjlighet att hänskjuta frågan till referensgruppen för MU-avtalet. Mu-avtalet är också vägledande för landsting och kommuner. – Nästa steg är att skriva avtal också med dem. Vi hoppas att det ska kunna gå att göra inom fem år men jag tror att det MU-avtalet som började gälla 2009 syftar till att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av deras konstverk. Av de cirka 40 procent som tillämpar avtalet uppger de flesta konsthallar och muséer att det fungerar väl.