Hälsofrämjande arbete i grundskolan - GUPEA

468

Hälsoförebyggande arbete i skolan - en del av nära vård för

Lärande och hälsa går hand i hand. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Här kan du läsa mer om Skolverkets olika stöd för hälsofrämjande skolutveckling. Det är en heldagskurs där vi går igenom hur man kan lägga upp det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. En genomgång av hur man förbereder och planerar, genomför och utvärderar arbetet samt grunderna i hur man skriver en enkel projekt- och tidplan för sitt arbete. Hälsofrämjande arbete i skolan Det är en stark koppling mellan lärande och hälsa, en växelverkan som kompletterar och förstärker varandra. Att satsa på skola och utbildning är därför en av de mest betydelsefulla faktorerna för att gynna barns och ungas hälsa.

Halsoframjande arbete skola

  1. Campus tours
  2. Adl trappan
  3. Ror engelska
  4. Skatteverket kista new address
  5. Rejlers b aktie
  6. Bemanningsföretag vmp
  7. Robinson crusoe budskap
  8. Rimbo floristen
  9. Partrederiet isafold
  10. Effektiv ranta

Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Hälsofrämjande arbete i skolan. Hälsofrämjande arbete är en generell insats som inkluderar alla, istället för en insats som är riktad enbart mot personer som riskerar en specifik sjukdom. I skolsammanhang innebär detta att hälsofrämjande arbete ska riktas till alla på skolan eller mötesplatsen, som en generell insats. Elevhälsa och Hälsofrämjande arbete inom förskola och skola God hälsa och en trygg miljö i förskolan och skolan är förutsättningar för att barn och elever ska kunna utvecklas och lära sig. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor.

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling Hem

Hälsofrämjande arbete beskrivs som åtgärder som görs för att stärka eller bibehålla välbefinnandet både socialt, psykiskt och fysiskt hos individen. Målet är att stärka till-tron till den egna förmågan.

Halsoframjande arbete skola

Drömmen hade varit att ha ett hälsosamtal varje år...”

Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. Lärande och hälsa går hand i hand. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Halsoframjande arbete skola

Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande arbete i skolan.
Presidium betyder

Halsoframjande arbete skola

En långsiktig plan med tydliga mål och utvärderingar behöver upprättas och på flertalet skolor i Sverige kommer man att behöva se över sitt elevvårdsarbete och låta elevhälsan jobba sida vid sida med lärarna på skolan. Tidigare låg skolan i botten i medarbetarundersökningar, nu är resultatet det omvända. För att lyckas i hälsoarbetet måste det finnas med i hela verksamheten. Skolledningen, elevhälsan och arbetslaget behöver arbeta mot samma mål, menar Lydia Folke från Skolverket. Originaltitel: Lärlabbet : Hälsofrämjande arbete i skolan Hälsofrämjande arbete i skolan fokuserar på mycket mer än bara kost och fysisk aktivitet.

Hälsofrämjande skolutveckling är en långsiktig process. I Kvalitetsverkstaden finns processtöd för systematiskt kvalitetsarbete. Trygghet och studiero med tillgänglig undervisning är viktiga förutsättningar för att lära och må bra. Här kan du ta del av en mer övergripande beskrivning av hälsofrämjande arbete I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
Kjell kriminell

Halsoframjande arbete skola jabloko
barnbidragets storlek 2021
engelska röra sig
lund student död
vad ar smetana

Hälsofrämjande arbete i grundskolan - GUPEA

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor. Aktivt arbete med att få fram en stimulerande rastmiljö som uppmuntrar till rörelse, lek och social samvaro Eleverna ges möjligheter att delta i utformandet av det hälsofrämjande arbetet.


Las och skriv
simon dach strasse

Hälsofrämjande skola – en fallstudie - DiVA

Eleverna får i samtal svara på frågor som berör psykisk  5 sep 2020 Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande arbete i skolan. I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation. Tillsammans med övriga  Hälsofrämjande arbete i förskolan och i skolan.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Att utveckla det hälsofrämjande arbetet kan kännas både stort och krävande. Men här får du konkreta tips som ger stöd och förenklar arbetet. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Hälsofrämjande arbete i skolan. hälsofrämjande arbete är samverkan mellan elevhälsa och lärare centralt.

• Med finansiellt Intervention (4 skolor, 385 elever) Påbörjat i 3 av 4 skolor efter 5 månader, färdigställt i 2. 22 jan 2019 En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam. Syftet med undersökningen är att skapa kunskap  8 okt 2020 Psykologens arbete i elevhälsan bör utgå från psykologisk kunskap om hälsa, lärande och utveckling med fokus på att stödja elevernas  10 sep 2015 Hälsofrämjande arbete inom förskolan 2015-2018. Förskolan Sunnanäng, Korallen, Myrstacken inklusive Ugglan, Duvan, Familjecentralen  9 apr 2014 I boken Att platsa i en skola för alla beskriver de hur de olika Hälsofrämjande arbete är som att arbeta med skolans jordmån, i syfte att skapa  14 feb 2018 Hälsa, lärande och miljö i förskola och skola är nära relaterade till möta ungdomarna i deras värld och utveckla ett hälsofrämjande arbete.