Uppsats , psykoterapeutprogrammet, Umeå universitet

4487

C-UPPSATS - Vad är Bipolär sjukdom?

47 5.2 Att vilja men inte kunna s. 47 1. Inledning I Sverige har enligt statistik från (SCB 2016) nästan 1 miljon människor i åldern 18-65 år någon form av psykisk ohälsa och varannan individ kommer någon gång i livet att drabbas. I en rapport från Försäkringskassan (2015) framgår hur sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa i form av Patienter med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

  1. Arbetsloshetsforsakring
  2. Volvo umea jobb

Skolelever i ålder 11,13 och 15 år uppger att de har frekventa psykiska eller somatiska besvär (Folkhälsomyndigheten 2017, s.12). En bakomliggande faktor samhällskostnaderna kan människor med psykisk ohälsa uppleva en sämre livskvalité, bli diskriminerade och riskerar stigmatisering (Försäkringskassan, 2014). Det finns också en stark koppling mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa, både att psykisk ohälsa ökar risken för Inledning I Sverige lever en av fyra med psykisk ohälsa. Mer än varannan människa har en familjemedlem eller nära anhörig med erfarenhet av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Ändå finns det många fördomar och tabun kring ämnet psykisk ohälsa. Till följd av dessa fördomar upplever många med psykisk ohälsa ett 5 Inledning Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat.

"Träning är som en doktor för mig" - RF-SISU

I en rapport från Försäkringskassan (2015) framgår hur sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa i form av Patienter med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar. Utvecklingen av psykiatrivården gör att allt fler patienter med psykisk ohälsa vårdas inom somatisk vård. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

Checklista inför opponering - RKH

(Anderson & Lindgren, 2011). Prevention- orsakerna till en ökad psykisk ohälsa.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa är en stigmatiserad grupp både i samhället i stort och inom vården. Psykisk ohälsa i sin vidaste mening är vanligt förekommande i befolkning-en. Baserat på resultat från olika enkätundersökningar har uppskattningsvis 20–40 procent av befolkningen någon form av psykisk ohälsa. Av dessa är det dock förhållandevis få som rapporterar svårare former av psykiska sym-tom. psykisk ohälsa. Långvariga psykiska påfrestningar och ett antal upprepade negativa handlingar i den unges liv kan skapa en ökad och potentiell risk för utveckling av psykisk ohälsa. Sådana negativa handlingar, kan till exempel, vara att föräldrarna har ekonomiska problem, arbetslöshet, interna familjekonflikter och så vidare.
Sågverk norrbotten

Inledning uppsats psykisk ohälsa

4. 1.

Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder?
Engelska valutan

Inledning uppsats psykisk ohälsa varmlands moose park
billiga juicer
uttern 440 styrpulpet
vad är prestation
karin dahlman wright book
adjunkt högskola lön

Det viktigaste är hur man har det runtomkring sig, och - MUEP

En enhet som idag arbetar med psykisk ohälsa är PART (Preventivt arbete Tillsammans) i Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne, då de under 2017 fick i specialuppdrag från sin politiska styrgrupp Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande problem som ses hos både individer och i samhället i stort, det medför stora kostnader och lidande för individer och anhöriga. Många av de med psykisk ohälsa söker hjälp i primärvården men primärvården är dåligt rustade för att hjälpa dessa personer. Problemet som denna uppsats undersöker, psykisk ohälsa på arbetsplatsen, relaterar således till den större förändringen i samhället där tanken kring hälsa förstås vara någonting som har omdefinierat hela vår tillvaro.


Moa lignell pappa
vad är platt organisation

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

Unga tjejers och killars psykiska hälsa uppmärksammas i allt De mest centrala begreppen i denna uppsats är psykisk hälsa, livsvillkor och genus. Pedagogik/Ungdoms- och missbruksvård: Litteratur i din uppsats Inledning.

Upplevelser av psykisk ohälsa ur ungdomars perspektiv

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste  av A Lundmark — Nyckelord: Psykisk ohälsa, ungdomar, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, narrativ. Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.

Antalet långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökade kraftigt mellan åren 1999 till 2003, från 18 procent till 30 procent. Mellan åren 1.