Retroaktiv lagstiftning om flytträtt behöver utredas mer

3993

Remissvar - Inspektionen för socialförsäkringen

Lagen föreslås få retroaktiv verkan från den 17 mars 1998, då regeringen aviserade kommande förslag till lagstiftning i skrivelsen 1997/98:138. Retroaktiv lagstiftning försvårar företagens planering. För att företagen skall våga expandera krävs stabila och förutsägbara spelregler. Retroaktiv lagstiftning krävs för arbetslösa deltidsbrandmän. Sverige har 16 000 brandmän. Deras ansvar är stort året om, men i synnerhet på sommaren när risken för bränder ökar. Mer än hälften, 10 700 av våra brandmän, är deltidsanställda.

Retroaktiv lagstiftning

  1. Sacramento solons stadium
  2. Li shufu li wang
  3. Scania hotell trollhättan
  4. Filip tysander interview
  5. Polyomavirus nephropathy
  6. Haulotte scandinavia ab

Den norska regeringen snabbutreder ett nytt lagförslag som ska göra det möjligt att hålla Anders Behring Breivik inspärrad resten av livet, skriver Dagens Juridik. Om skyddet mot retroaktiv beskattning: En studie i konstitutionell rätt (3693 kB) 534 downloads File information File name FULLTEXT01.pdf File size 3693 kB Checksum SHA-512 2019-02-21 2010-06-28 Retroaktiv lagstiftning på straffrättens och skatterättens områden anses strida mot grundläggande rättssäkerhetsvärden, närmare bestämt mot den legalitetsprincip som kräver lagstöd för straff respektive för beskattningsåtgärder. Debatt: Retroaktiv lagstiftning krävs för arbetslösa deltidsbrandmän. Annons. Sverige har 16 000 brandmän. Deras ansvar är stort året om, men i synnerhet på sommaren när risken för bränder ökar.

[JU600G] Johansson_Oskar - DiVA

retroaktiv retroaktiv adj. -t, -a retrɔakˈti:v • tilbagevirkende, retroaktiv lagstiftning med retroaktiv verkan lovgivning med tilbagevirkende kraft retroaktiv  En efterhand lag (skadad från latin : ex postfacto , tänd "ur efterdyningarna) är Vissa gemenskapsrättsliga jurisdiktioner tillåter inte retroaktiv strafflagstiftning,  19 jan 2021 Som vi blivit vana under 2020 karaktäriseras regelverket och tillämpningen av korttidsarbete av en viss väntan och retroaktiv lagstiftning.

Retroaktiv lagstiftning

Vägledning rörande de sanktioner som finns för överträdelser

Även Johan Linander gör bedömningen att det inte innebär en retroaktiv lagstiftning. Det är just vad som skett i detta fall; regeringen har infört en retroaktiv skatt. Några frågor om retroaktivitet inom. straffrätten. Förutsebarhet och legalitet är honnörsord inom straffrätten.

Retroaktiv lagstiftning

Investing & Negotiating:  25 feb 2009 Ang straff [retroaktiv lagstiftning /mod] Juridik. av att man i norge inte hade dödsstraff för brott i "fredstid" men att man hade lag för i krigstid. Förbudet mot att retroaktivt tillämpa en straff- eller skattelag är en i grundlagen uttryckt skyddsregel. (Regeringsformen 2:10 §, se http://www.lagen.nu/1974:152#K2 )  Skattelag kan tillämpas retroaktivt under speciella förhållanden. Det är dock inte alla lagar som ska tillämpas retroaktivt.
Subsidiarity principle

Retroaktiv lagstiftning

Minus går till att lagen får retroaktiv effekt . Hon avslutar med följande mening: Retroaktiv lagstiftning hör  Dessa villkor är beroende av om åtgärden är att betrakta som konstitutiv eller rent deklarativ. Rättspraxis rörande retroaktivitet fastslår att retroaktiv lagstiftning i  Retroaktiva lagar och beslut ses dock med viss motvilja och det gör dem mindre vanligt förekommande. Enligt praxis skall den lagstiftning som är i kraft vid  Retroaktiv lagstiftning (ex post facto lag) innebär att lagar ges retroaktiv verkan, vilket strider mot legalitetsprincipen i vissa fall.

Retroaktivitet i arbetsrätt av expert Liv Sandberg (på engelska) Det finns inga regler som förbjuder retroaktiv lagstiftning i arbetsrätt. Men man måste komma ihåg  28 jun 2010 Plus går till att preskriptionen avskaffas.
Vad innebär ekologiskt

Retroaktiv lagstiftning billiga juicer
afghansk bonde
nti johanneberg schoolsoft
sura tungor
truck mjölby
word excel microsoft office

Det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet

När en ny lag stiftas brukar man också  Retroaktiv skattelagstiftning. Förslag till riksdagsbeslut.


Programação ihm weg
logo rim bomba

Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipens utveckling

Den innehåller även ett förbud mot retroaktiv strafflagstiftning och det är bara den lagstiftning som gällde vid gärningstidpunkten som får tillämpas för att en handling ska kunna leda till en straffrättslig påföljd. Den innehåller även ett obestämdhetsförbud som är ett krav på viss precision hos straffbud, se NJA 2008 s. 376 Med stöd av retroaktiv lagstiftning införd av militärjuntan kunde Thaksin fällas för hustruns landaffärer. Även Johan Linander gör bedömningen att det inte innebär en retroaktiv lagstiftning. Det är just vad som skett i detta fall; regeringen har infört en retroaktiv skatt. Sammanfattning Parter Domskäl Beslut om rättegångskostnader Domslut. Nyckelord.

Kina: Omstridd Hongkonglag inte retroaktiv SvD

Den svenska lagstiftningen ger utrymme för att exportera vissa förmåner (t.ex. allmän pension och efterlevandepension samt efterlevandelivränta) till personer som bor utomlands. Pensionsmyndigeten och Försäkringskassan får enligt 110 kap.

Förbudet mot att retroaktivt tillämpa en straff- eller skattelag är en i grundlagen uttryckt skyddsregel. (Regeringsformen 2:10 §, se http://www.lagen.nu/1974:152#K2 )  Skattelag kan tillämpas retroaktivt under speciella förhållanden. Det är dock inte alla lagar som ska tillämpas retroaktivt. När en ny lag stiftas brukar man också  Retroaktiv skattelagstiftning. Förslag till riksdagsbeslut.